ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 1/DOMEK/2017

 Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:
Przedszkole Ekologiczno-Językowe  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe - utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

  

 

Nazwa

Ilość

1

Cement portlandzki EN - CEM I 42,5

2,2 tony 90 worków po 25 kg każdy

2

Piasek czysty płukany 02 mm - 04 mm

20 ton

3

Mikrowłóknina / mikrozbrojenie polipropylenowe

5 kg

4

Piakanka dyletacyjna brzegowa pod wylewke

150 mb

5

Wylewka samopoziomująca pod PCV

600 kg

6

Klej grubowarstwowy do płytek ( C2 ), terakota

350 kg

7

Klej do glazury

50 kg

8

Tynk maszynowy cementowo - wapienny

3,2 tony

9

Gładzie gipsowe

600 kg

10

Płyta karton gips ognioodporna 1200x2600x12,5

100 sztuk

11

Gniazdka podwójne

40 sztuk

12

Włącznik światła

15 sztuk

13

Oprawa natynkowa biała okrągła led 30 cm 18 W

53 sztuki

14

Oprawa podtynkowa biała okrągła led 12 cm 9 W

6 szt

15

Grunt  podkładowy

150 litrów

16

Farba lateksowa zmywalna, klasa ścieralności 1 - kolorowa lamperia (Kolor: szara, beż, miętowa, zielony)

wiaderko 5 L - 15 sztuk

17

Farba biała  lateksowa zmywalna

Wiaderko 10 l - 18 sztuk

18

Fuga epoksydowa do terakoty kolor: beżowy

50 kg

19

Fuga epoksydowa do terakoty kolor: czarny

25 kg

20

Fuga epoksydowa do glazury kolor: biały

15 kg

21

Płytka ścienna ( cegiełka )/ kafel biała 10x20 cm biała

10 m2

22

Bloczek z betonu komórkowego 6x24x59 cm

35 szt

23

Zaprawa murarska do betonu komórkowego

50 kg

24

Tapeta Kredowa - samoprzylepna rolka 45cm x 200 cm

16 rolek

25

Farba zmywalna lateks klasa ścieralności 1 ( kolor szary, mięta )

Wiaderko 5 L - 8 sztuk

26

Farba Emulsja biała kuchenna i łazienkowa

Wiaderko 2,5 L - 5 sztuk

27

Sztukateria lamperyjna LPC29

76 mb

28

Sztukateria kasetonowa dx 162

48,3 mb

29

Sztukateria oświetleniowa L01

18  mb

30

Klej do sztukaterii / listew dekoracyjnych ( wydajność min. 14 mb )

10 szt.

31

Klej do tapet

2 szt.

32

Tapeta dekoracyjna, odporna na zmywanie

45 mb

33

Listwa przysufitowa piana  poliuretanowa 100x2400 mm

15 mb 6 szt.

34

Płytka ścienna 598x298 mm biała połysk gatunek 1

24 płytek 6 m2

35

Listwa ścienna górna 598x45 mm biała połysk gatunek 1

20 sztuk

36

Listwa ścienna górna 598x115 mm biała połysk gatunek 1

20 sztuk

37

Płytka cegiełka / kafel 100x200 mm biała połysk gatunek 2

14 m2

 

 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

IV. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny:15:00

VI. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

 Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

a)       Adres i nazwę wykonawcy;

b)       Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 Koszalin, dnia 02.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 2/DOMEK/2017

 

Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:

 1. Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin  NIP: 499-042-43-61

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe - utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

 

Nazwa

Ilość

1

Cement portlandzki EN - CEM II/A 42,5

2,2 tony

2

Mikrowłóknina / mikrozbrojenie polipropylenowe

5 kg

3

Piakanka dyletacyjna brzegowa pod wylewke

150 mb

4

Wylewka samopoziomująca pod PCV

600 kg

5

Klej grubowarstwowy do płytek ( C2 ), terakota

350 kg

6

Klej do glazury

50 kg

7

Tynk maszynowy cementowo - wapienny

3,2 tony

8

Gładzie gipsowe

600 kg

9

Płyta karton gips ognioodporna 1200x2600x12,5

100 sztuk

10

Grunt  podkładowy

150 litrów

11

Farba biała  lateksowa zmywalna

Wiaderko 10 l - 18 sztuk

12

Fuga epoksydowa do terakoty kolor: beżowy

50 kg

13

Fuga epoksydowa do glazury kolor: biały

15 kg

14

Bloczek z betonu komórkowego 6x24x59 cm

35 szt

15

Zaprawa murarska do betonu komórkowego

50 kg

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 31.08.2017

 III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny:15:00

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

 Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 Koszalin, dnia 17.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 3/DOMEK/2017

 

Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:

 1. Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin NIP: 499-042-43-61

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe - utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

 Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

 

Nazwa

Ilość

1

Gniazdka podwójne

40 sztuk

2

Włącznik światła

15 sztuk

3

Farba lateksowa zmywalna, klasa ścieralności 1 - kolorowa lamperia (Kolor: szara, beż, miętowa, zielony)

wiaderko 5 L - 15 sztuk

4

Fuga epoksydowa do terakoty kolor: czarny

25 kg

5

Tapeta Kredowa - samoprzylepna rolka 45cm x 200 cm

16 rolek

6

Farba zmywalna lateks klasa ścieralności 1 ( kolor szary, mięta )

Wiaderko 5 L - 8 sztuk

7

Farba Emulsja biała kuchenna i łazienkowa

Wiaderko 2,5 L - 5 sztuk

 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

 KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny:15:00

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

 Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 Koszalin, dnia 17.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 4/DOMEK/2017

 Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i Adres:
Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe - utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

 

Nazwa

Ilość

1

Sztukateria lamperyjna LPC29

76 mb

2

Sztukateria kasetonowa dx 162

48,3 mb

3

Sztukateria oświetleniowa L01

18  mb

4

Klej do sztukaterii / listew dekoracyjnych ( wydajność min. 14 mb )

10 szt.

5

Klej do tapet

2 szt.

6

Tapeta dekoracyjna, odporna na zmywanie

45 mb

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny:15:00

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

 Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 Koszalin, dnia 17.08.2017

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 5/DOMEK/2017

 

Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i Adres: Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe - utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

 

Nazwa

Ilość

1

Oprawa natynkowa biała okrągła led 30 cm 24 W

53 sztuki

2

Oprawa podtynkowa 24W

6 szt

  

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny:15:00

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

 Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 Koszalin, dnia 17.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 6/DOMEK/2017

 

Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:

Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe - utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

 

Nazwa

Ilość

1

Płytka ścienna ( cegiełka )/ kafel biała 10x20 cm biała

10 m2

2

Listwa przysufitowa piana  poliuretanowa 100x2400 mm

15 mb 6 szt.

3

Płytka ścienna 598x298 mm biała połysk gatunek 1

24 płytek 6 m2

4

Listwa ścienna górna 598x45 mm biała połysk gatunek 1

20 sztuk

5

Listwa ścienna górna 598x115 mm biała połysk gatunek 1

20 sztuk

6

Płytka cegiełka / kafel 100x200 mm biała połysk gatunek 2

14 m2

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

 KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny:15:00

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

 Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 

 Koszalin, dnia 17.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 7/DOMEK/2017

 

Usługa remontowa - dostosowanie/adaptacja pomieszczeń do funkcji przedszkola w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 

ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:

Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa remontowa - dostosowanie/adaptacja pomieszczeń do funkcji przedszkola w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe - utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na usługę remontową zawierającą następujące pozycje:

  

 

Nazwa

Ilość

1

Wylanie posadzki betonowej

150m2

2

Wylanie podłogi samopoziomującej

200m2

3

Montaż płyty kartonowo-gipsowej /sufity

200m2

4

Położenie tynków,cekolowanie  i malowanie ścian i sufitów w salach, holu, szatni, kuchni, zmywalni, łazience

600m2

5

Położenie tapety

55m2

6

Położenie listew sztukateryjnych, przyściennych, przysufitowych

155mb

7

Położenie płytek ceramicznych

w łazience, kuchni, zmywalnia

34m2

 

Miejsce realizacji usługi: ul. Batalionów Chłopskich 85, Koszalin

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: do 31.10.2018

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

15.09.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny:15:00

INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

 Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

  

Koszalin, dnia 31.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/DOMEK/2018

wyposażenie placu zabaw na potrzeby realizacji projektu

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:
  Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaczarowany-domek.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyposażenie placu zabaw na potrzeby realizacji projektu

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” ” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących urządzeń:

 

1) Statek przestawny

- urządzenie zabawowe w kształcie statku.

- jedna z części statku spełnia funkcje piaskownicy

- co najmniej cztery siedziska

- wyposażenie w drabinkę linową, ślizgawkę wykonaną ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu lub równoważne

- wyposażenie w koło sterowe

- urządzenie zabezpieczone przez oddziaływaniem warunków atmosferycznych, co najmniej dwukrotny proces impregnacji

- wymiary co najmniej 364 x 394 cm, wysokość 312 cm

- wysokość swobodnego upadku do 90 cm

- słupy bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi lub równoważnymi całkowicie odpornymi na wodę

- słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo lub równoważnie

-podesty wykonane z HPL

 

2) Kwadrat sprawnościowy/wspinaczka przestawny

- urządzenie sprawnościowe  w formie czworokąta

- słupy bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi lub równoważnymi całkowicie odpornymi na wodę

- drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w co najmniej dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

- słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo lub równoważnie

- pomiędzy słupami zamocowane są następujące elementy: linowe  elementy wspinaczkowe w postaci drabinki pionowej, liny z węzłami, kratownicy linowej oraz wyciągów zakończonych uchwytami.

- liny polipropylenowe równoważne o średnicy co najmniej 16 mm z rdzeniem stalowym

- wyposażenie  w ściankę wspinaczkową, antypoślizgową płytę podestową o grubości co najmniej 10 mm cechującą się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie

- wyposażenie w kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszkanki kruszyw lub równoważne

- wymiary co najmniej 167 x 161 cm, wysokość całkowita 162 cm,

- wysokość swobodnego upadku do 147 cm.

 

3) Huśtawka Podwójna - przestawna

-  podwójna huśtawka wahadłowa o pionowych słupach wykonanych z drewna klejonego

- pozioma poprzeczka o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo lub równoważnej

- łańcuchy stal nierdzewna lub równoważna

- zawieszenie huśtawek co najmniej podwójnie łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej lub równoważnej

- siedzisko w kształcie deseczki wykonane z aluminium oblanego gumą lub równoważnie

- drugie siedzisko z twardej gumy lub równoważnie

- wymiary urządzenia co najmniej 197 x 345 cm, wysokość 251 cm

- wysokość swobodnego upadku do 132 cm.

 

4) Bujak – kompas przestawny

– czteroosobowy bujak na sprężynie

- w górnej części dodatkowo montaż gry sprawnościowej dla dzieci

- wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu lub materiału równoważnego

- urządzenie zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV

- sprężyna ze stali sprężynowej

- wymiary urządzenia co najmniej 117x 117 cm, wysokość 64 cm

- wysokość swobodnego upadku do 50 cm

 

Dodatkowe informacje

 

 • Wszystkie urządzenia powinny posiadać zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
 • Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
 • Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
 • Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa.
 • Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.
 • Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.
 • Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 

 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
  Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: do dnia 25.06.2018

 

III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  25.05.2018 miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin decyduje data stempla pocztowego lub poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 

 

Koszalin, dnia 16.05.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/DOMEK/2018

Wyposażenie przedszkola i placu zabaw: panele z wieszakami - szatnia dla dzieci zabudowa, tablica kredowo-magnetyczna /zabudowa, zabudowa kuchenna  z blatem z montażem, zabudowa, blat i regał w zmywalni i magazynku oraz zabudowa do sal (Regał z siedziskami oraz szafkami, szafy do przechowywania) w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata”

 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:
  Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaczarowany-domek.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie przedszkola i placu zabaw: panele z wieszakami - szatnia dla dzieci zabudowa, tablica kredowo-magnetyczna /zabudowa, zabudowa kuchenna z blatem z montażem, zabudowa, blat i regał w zmywalni i magazynku oraz zabudowa do sal (Regał z siedziskami oraz szafkami, szafy do przechowywania) w ramach projektu „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata”

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na wykonanie i dostawę:

 

 

Szatnia dla dzieci

 

- zabudowa na łącznej długości ~11,5mb:

- płyta korpusowa (siedzisko i półka): płyta biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV

- panel ścienny: płyta MDF gr 10mm (ryflowany co ok 100mm, efekt desek), lakier Biały półmat

- 3 pręty stalowe (na buty) na wysokości 100mm od podłogi

- stopki regulatorki (wys. 10mm)

- listewki drewniane z frezem ozdobnym (na półce górnej i górnej krawędzi panela) /w kolorze panela ściennego

- siedzisko: wysokość: 340mm, głębokość: 400mm

- półka na wysokości od podłogi: 1500mm, głębokość: 240mm

- panel ścienny : wysokość: 1200mm (od siedziska)

- bez wieszaków i koszyków

 

Zabudowa kuchenna

 

- zabudowa na łącznej długości ~9,5mb:

- fronty i widoczne elementy płyta: w kolorze „ blady niebieski”, krawędzie wykończone PCV

- płyta korpusowa; Biały platynowy, krawędzie wykończone PCV

- plecy HDF Biały gr 3mm

- Blaty laminowane gr 40mm, w kolorze naturalny Dąb, zabezpieczyć listwą przyblatową do ściany

- nóżki regulowane + cokół + uszczelka

- nogi stołowe fi60mm

- szafki dolne[wysokość 820mm; głębokość 510mm]; szer. 600mm zlewozmywakowa -1szt.;  szer. 600mm z 2 półkami -1szt.; szer. 800mm zlewozmywakowa -1szt.; szer. 1000mm narożna z 1 pólką -1szt.; szer. 800mm z 3 szuflady -1szt.; szer. 900mm z 3 szuflady -2szt.; szer.600mm, słupek wys. 2200mm z 3 szuflady, pod zabudowę mikrofali, 3 półki -1szt.;

- szafki górne [wysokość 720mm; głębokość 320mm]; szer. 600mm z 3 półkami -2szt.

- stół na 4 nogach (pod okienkiem podawczym) wymiar: 2000x400mm, wysokość 860mm

- bez uchwytów

 

 

Zmywalnia + magazyn

 

ZABUDOWA ZMYWALNIA + MAGAZYN

- zabudowa na łącznej długości ~6mb + 4mb

 

- fronty i widoczne elementy płyta: w kolorz „ blady niebieski”, krawędzie wykończone PCV

- płyta korpusowa; Biały platynowy, krawędzie wykończone PCV

- plecy HDF Biały gr 3mm

- Blaty laminowane gr 40mm, w kolorze naturalny Dąb, zabezpieczyć listwą przyblatową do ściany

- nożki regulowane + cokół + uszczelka

- zawiasy meblowe

- nogi stołowe fi60mm

- szafki dolne [wysokość 820mm; głębokość 220mm]: szer. 500mm z 2 półkami -3szt.

- szafki dolne[wysokość 820mm; głębokość 510mm]; szer. 800mm zlewozmywakowa -1szt.;  szer. 500mm regał otwarty z 2 pókami -1szt.

 - stół na 4 nogach (pod okienkiem podawczym) wymiar: 2000x400mm, wysokość 860mm

- podest na zmywarkę [wysokość 100mm; głębokość 560mm, szer. 450mm]

- bez uchwytów

 

- fronty i widoczne elementy płyta: w kolorz „ blady niebieski”, krawędzie wykończone PCV

- płyta korpusowa; Biały platynowy, krawędzie wykończone PCV

- plecy HDF Biały gr 3mm

- Blaty laminowane gr 40mm, w kolorze naturalny Dąb, zabezpieczyć listwą przyblatową do ściany

- nożki regulowane + cokół + uszczelka

- szafki dolne[wysokość 820mm; głębokość 510mm]; szer. 800mm zlewozmywakowa -1szt.;  szer. 400mm regał otwarty z 2 pókami -1szt.; narożna 850/850mm regał otwarty z 2 półkami

Tablica kredowo – magnetyczna

 

- 2 tablice, wymiar: 1000x750mm

- tablica kredowa magnetyczna, czarna

- rama z płyty: biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV w przekroju: 80x18mm

 

Zabudowa do sal

 

 1. Regał z siedziskami oraz szafkami

- Zabudowa: 3 siedziska, 3 szafki + daszki

- tapicerka szara

- zabudowa na łącznej długości ~4mb:

- płyta korpusowa widoczna: biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV

- płyta korpusowa wewnątrz mebla: biała gładka, krawędzie wykończone PCV

- fronty szafek: płyta MDF gr 18mm, ryflowany co ok 100mm, efekt desek, lakier Biały półmat

- plecy HDF Biały gr 3mm /w szafkach

- nożki regulowane + cokół

- Tapicerka w kolorze szarym

- kratki wentylacyjne nad grzejnikami, łącznie 10szt.

- siedziska na wysokości dopasowane pod okna, głębokość 800mm, pod siedziskami grodzie

- szafki z daszkami [wysokość 1000mm, głębokość 560mm, szerokość 700mm] 2 szuflady, regał pod daszkiem -2 szt.

- szafka z panelem nad szafką [wysokość 1000mm, głębokość 560mm, szerokość 940mm] 3 półki, -1 szt.

 

 1. Szafa duża

- szer. 1000mm; gł. 600mm; wys. 2200mm

- daszek

- płyta korpusowa widoczna: biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV

- płyta korpusowa wewnątrz mebla: biała gładka, krawędzie wykończone PCV

- fronty szafek: płyta MDF gr 18mm, ryflowany co ok 100mm, efekt desek, lakier Biały półmat

- plecy HDF Biały gr 3mm

- nożki regulowane + cokół

- wewnątrz podziałki dające łącznie 21 wnęk na pościele, przestrzeń 1 wnęki: wys. 220x szer. 300x gł. 560mm , w górnej części półka na całą szerokość

- bez uchwytów

 

 1. Szafa wnękowa

 

- szer. 860mm; gł. 470mm; wys. 2100mm

- daszek

- płyta korpusowa wewnątrz mebla: biała gładka, krawędzie wykończone PCV

- fronty szafek: płyta biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV

- lisewki drewniane ozdobne (pionowe) /w kolorze Biały półmat

- plecy HDF Biały gr 3mm

- nożki regulowane + cokół

- wewnątrz podziałki dające łącznie 22 wnęk na pościele,  przestrzeń 1 wnęki: wys. 170x szer. 400x gł. 460mm

- bez uchwytów

 

 

Przed wykonaniem i zamontowanie należy zdjąć i uwzględnić wszystkie wymiary dotyczące zabudów meblowych.

Przed wykonaniem i zamontowanie należy przedstawić projekt warsztatowy do akceptacji.

 

 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
  Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: do dnia 29.06.2018

 

 

 

III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  04.06.2018 miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin decyduje data stempla pocztowego lub poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 

 

Koszalin, dnia 24.05.2018

 

  

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Formularz ofertowy 2_2018r.pdf)Formularz ofertowy 2_2018r.pdf 426 kB
Download this file (Formularz ofertowy.pdf)Formularz ofertowy.pdf 575 kB