Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata

Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek'' realizuje projekt „Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 40 nowych miejsc opieki oraz zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej w okresie 01.06.2017-31.08.2019 na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Prace remontowo-wykończeniowe niezbędne do utworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej;
  2. Wyposażenie przedszkola i placu zabaw;
  3. Bieżąca opiekę nad dziećmi w tym również zajęcia dodatkowe

W wyniku realizacji projektu:  zostanie utworzonych 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz  40 dzieci zwiększy swoje szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej w wyniku uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

Budżet projektu wynosi 630 720,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych: 529 920,00 zł