O przedszkolu

Zaczarowany Domek pragnie być miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Dlatego dbamy o to, aby nie tylko sam budynek wraz z ogrodem, ale także wszystkie zabawki, pomoce dydaktyczne i wyposażenie miały atesty odpowiednich służb, w tym Sanepidu i Straży Pożarnej.
Urządzone w stylu eko, z przewagą drewna i naturalnych materiałów, przedszkole zapewnia materiały dydaktyczne i zabawki sprzyjające kreatywnemu myśleniu i wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
Przedszkole posiada własny teren zielony , z bezpiecznym placem zabaw i ogródkiem dla dzieci, gdzie w miesiącach ciepłych prowadzony jest kącik ogrodnika.

Nasza misja

Przedszkole, jako placówka oświatowa, wspiera Rodzinę w wychowaniu Dziecka, kształtowaniu jego wrażliwości, kreatywności, postaw i pragnienia wiedzy. Rozumiemy, jak wielka ciąży na nas odpowiedzialność, dlatego starannie opracowaliśmy ofertę zajęć dodatkowych, wzbogacając program wychowawczy MEN o takie wartości, jak: kształtowanie wrażliwości ekologicznej, naukę rytmiki i tańca, codzienną naukę języka angielskiego, kącik małego kucharza i ogrodnika. Zależy nam także, by mimo mieszkania w mieście dzieci miały możliwie dużo kontaktu z naturą.

Zaczarowany Domek jest przedszkolną placówką oświatową nadzorowaną przez Kuratorium Oświaty, a realizowana podstawa programowa zatwierdzona jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


pas-drewno

home preview

Przedszkole, jako placówka oświatowa, wspiera Rodzinę w wychowaniu Dziecka, kształtowaniu jego wrażliwości, kreatywności, postaw i pragnienia wiedzy..☺☺☺


pas-drewno