"Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji"
"W przedszkolu w pracy z dziećmi są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. W przedszkolu nauczyciel wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, zachowuje właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzi obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, współpracuje z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, zapoznaje z podstawą programową pierwszego etapu edukacji szkolnej (rys. 1w).
W swojej pracy wprowadza również elementy edukacji zdrowotnej. Nauczyciel podczas obserwacji wszystkich zajęć wykorzystywał zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Podczas obserwowanych zajęć dzieci doskonaliły znajomość następstw pór roku, śpiewały piosenki, uczestniczyły w zajęciach ruchowych,w zabawach i grach, tworzyły muzykę, ćwiczyły rozwój intelektualny z edukacją matematyczną. U dzieci kształtowana była gotowość do nauki czytania i pisania oraz kształtowane były ich umiejętności społeczne, wychowanie zdrowotne, sprawność fizyczna. Dzieci wychowywane były przez sztukę, potrafiły wypowiadać się przy pomocy różnych technik plastycznych. Wspierane były w rozwijaniu czynności intelektualnych, rozwoju mowy, uczyły się szacunku do roślin i zwierząt".