Zaczarowany Domek otwiera kolejną placówkę, przy ulicy Batalionów Chłopskich w Koszalinie. Ruszamy od 1 września 2018 roku !!!!

Kuratorium Oświaty o nas

"W przedszkolu realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się z uwzględnieniem jej zalecanych warunków i sposobów wdrażania. Nauczyciel monitoruje osiągnięcia dzieci, wykorzystując różnorodne sposoby i techniki badawcze..

Wnioski z analizy osiągnięć służą podejmowaniu działań wspierających rozwój i zainteresowania dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych uzdolnień i możliwości.W przedszkolu wprowadzono dużą ilość zajęć dodatkowych, wdrażane są programy edukacyjne oraz prowadzone zajęcia poza placówką.(...)"

Zaczarowany Domek otwiera kolejną placówkę, przy ulicy Batalionów Chłopskich w Koszalinie. Ruszamy od 1 września 2018 roku !!!!

Zaczarowany Domek otwiera kolejną placówkę, przy ulicy Batalionów Chłopskich w Koszalinie. Ruszamy od 1 września 2018 roku !!!!